Preskočiť na hlavný obsah

Správca budov

Malacky, Slovakia (Slovak Republic) - Vyľadať polohu Inžinierstvo a technológie plný úväzok

Popis práce

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

• Správny chod pomocných zariadení výroby bez prestojov

• Identifikácia a odstraňovanie vzniknutých porúch zariadení

• Správne a pravdivé  vedenie a vypĺňanie záznamov o odstránených poruchách

• Správny výkon preventívnej údržby, preventívnych kontrol

• Správne a pravdivé vedenie evidencie o vykonaní preventívnej údržby, preventívnych kontrol

• Navrhovať a implementovať nápravné opatrenia na predchádzanie poruchám výrobných zariadení

• Poriadok na pracovisku a v dielni údržby  dodržiavanie bezpečnostných

• Predpisov pri výkone údržby podľa návodov na údržbu jednotlivých zariadení

• Starať sa riadne a zodpovedne o pridelené náradie alebo iný pridelený majetok spoločnosti

• Orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach

• Meranie elektrických veličín a parametrov, vyhodnotenie nameraných hodnôt

• Kontrola stavu a činnosti elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí

• Voľba postupu práce, náradia, pomôcok a meradiel na montáž, zapájanie a opravy elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí

• Kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení

• Údržba a opravy elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení ostatnej

• Infraštruktúry závodu

• Elektrotechnické materiály, vodiče, káble

• Meranie elektrických veličín

• Vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia

• Trafostanica

• Microsoft Office

• Elektrické stroje a prístroje

• Znalosť EPS, SHZ, VZT, ZZ - výhodou


Qualification

• Stredoškolské vzdelanie elektrotechnické

• Vedomosti/znalosti v oblasti vzduchotechniky a klimatizačnej techniky, prípade ústredného kúrenia

• Elektrická spôsobilosť vyhláška č. 508/2009 Z.z. (§ 21, § 22)


More Information

Životopis zasielať na mail: juliana.chuda@inter.ikea.com

Uchádzajte sa o prácu